08/07/2020

وأشاد مادورو بدور حزب الله في لبنان ، وأعرب عن ثقته في استعداده للدفاع عن فنزويلا

‏مادورو در گفتگو با المیادین : من با اعتماد نفس می گویم که در صورت حمله به کشور ما حزب الله از ما دفاع خواهد کرد. همه امروزه از قدرت بالای نظامی حزب الله آگاه هستند.

Summary
وأشاد مادورو بدور حزب الله في لبنان ، وأعرب عن ثقته في استعداده للدفاع عن فنزويلا
Title
وأشاد مادورو بدور حزب الله في لبنان ، وأعرب عن ثقته في استعداده للدفاع عن فنزويلا
Description

وأشاد مادورو بدور حزب الله في لبنان ، وأعرب عن ثقته في استعداده للدفاع عن فنزويلا